முதல் சமுதாயம்! – Audio/Video

உரை: சகோதரர் ஃபெரோஸ் கான்

நிகழ்ச்சி : ரமலான் சிறப்பு சொற்பொழிவு

நாள் : 13-08-2010

இடம் : ரமலான் 2010 சுவனத்து பூஞ்சோலை கூடாரம், பஹாஹீல், குவைத்

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையம், குவைத்

ஆடியோ : Right Click – Save link as (Download) {MP3 format -Size : 11.5 MB}

வீடியோ : Right Click – Save link as (Download) {FLV format – Size : 110.5 MB}

Advertisements

2 thoughts on “முதல் சமுதாயம்! – Audio/Video

  1. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.
    தங்கள் உரை மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது, அல்லாஹ் உங்களுக்கு எல்லா நலன்களையும் தருவானாக!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s